Quảng cáo Google Adwords

Quảng Cáo Google ADS

Quảng cáo ads là gì ? Theo Wekipedia, quảng cáo là  một hình thức truyền thông tiếp thị bằng âm thanh hoặc hình ảnh sử dụn